MUZEUL DE ISTORIE A FARMACIEI

expo
 
Adresa: Piata Mica nr. 26

Muzeul de Istorie a Farmaciei (deschis în anul 1972) reprezintă prin profilul său o raritate în peisajul muzeografic românesc dar şi european. Înfiinţarea muzeului în Sibiu a avut o dublă motivare: pe de o parte aici a funcţionat prima farmacie pe teritoriul ţării noastre, atestată documentar în anul 1494; pe de altă parte în zona Sibiului s-a dezvoltat o bogată tradiţie a activităţii farmaceutice.
Expoziţia este organizată pe tiparul unei farmacii clasice: oficina şi laboratorul, la care s-au adăugat holul truselor medicale şi un sector al homeopatiei.

Oficina
Oficina constituie componenta tradiţională a unei farmacii, având funcţia de prezentare a produselor medicamentoase. Mobilierul acestei încăperi a fost executat la Viena în anul 1902 şi a aparţinut fostei farmacii sibiene La Vulturul Negru. Piesele expuse – vase farmaceutice din lemn, ceramică, faianţă, porţelan, sticlă, mojare din bronz sau fontă, balanţe şi greutăţi în sistem vienez – ilustrează atât natura şi evoluţia medicamentaţiei şi a instrumentarului farmaceutic.
Dintre instrumentele folosite în operaţiile preliminare de preparare a medicamentelor reţine atenţia un mojar din bronz, datat 1597, ca fiind cel mai vechi obiect din colecţie.
Datând cu peste trei secole şi jumătate în urmă (sec. XVII – ½ sec. XX), exponatele pun în evidenţă preocuparea constantă de îmbinare a utilului cu esteticul. Aici atrag atenţia îndeosebi borcanele din lemn, datate în sec. XVIII, cu signatură pictată, pe unele dintre ele putându-se observa prezenţa simbolurilor alchimice.

Laboratorul
Introdus de holul truselor medicale, laboratorul reprezintă sectorul principal al activităţii farmaceutice, ilustrând prin bogăţia şi diversitatea obiectelor prezentate complexitatea şi evoluţia proceselor de elaborare a medicamentelor, în strânsă concordanţă cu evoluţia ştiinţei farmaceutice.
Balanţa farmaceutică din secolul XVII, cu greutăţi din fier şi piatră ornată, ca fiind dintre cele mai vechi obiecte din colecţie. Dintre obiectele expuse pe masa de receptură menţionăm pilularul din secolul XVIII – dispozitiv utilizat la prepararea pilulelor, ce sunt considerate primele forme farmaceutice utilizate în diferite afecţiuni de-a lungul timpului. Între exponatele laboratorului se află balanţele de diferite tipuri, mojare din bronz, fontă şi marmură, maşini de zdrobit şi pulverizat, piese pentru tablete şi supozitoare, percolatoare pentru obţinerea tincturilor din plante medicinale, recipiente ceramice şi metalice, creuzete, mensuri din cositor, site, filtre şi sticlărie de laborator.

Sectorul Homeopatiei
Sectorul ilustrează tradiţia terapiei homeopate la Sibiu. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că fondatorul acestei doctrine terapeutice, Samuel Hahnemann, a trăit şi activat la Sibiu, între anii 1777-1779, ca medic şi secretar al baronului Samuel von Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei.
Se apreciază că în această perioadă el a avut posibilitatea de a cunoaşte multe aspecte privind medicaţia populară practicată în Transilvania, aspecte care au contribuit şi ele la inspirarea fundamentării doctrinei homeopate. Colecţia de Homeopatie a muzeului cuprinde peste 2900 de piese, respectiv truse şi flacoane cu preparate homeopate, care au fost preluate de la vechea farmacie sibiană La Înger

© 2011, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved