TURNUL GROS

turn
Turnul Gros
Bd. Corneliu Coposu
Acesta este situat la mijlocul laturii sud-estice a incintei a III-a, construcţie începută în 1540. Planul turnului este în formă de U, ieşit cu 25 m în faţa zidului exterior, include mai multe nivele de tragere. Primul nivel este destinat tragerii cu tunuri de calibru mic, prin opt guri de tragere. La nivelul doi s-au păstrat cinci deschideri ample pentru focul artileriei de calibru mare, urmat la nivelul următor tragerii cu arme uşoare de pe o platformă deschisă. În ansamblul său turnul se constituie într-o citadelă în sine, destinat atât apărării în flanc a liniei zidurilor, cât şi tragerii cu artilerie grea în direcţia sud-est.
După pierderea utilităţii sale defensive în 1787, a fost transformat în sediul primului teatru permanent din iniţiativa primarului Martin Hochmeister, celebrul tipograf. În 1826 sala de spectacol a fost organizată în stil Rococo. A fost devastată în anii 40 a secolului trecut de un incendiu. Din 1949 sala refăcută sumar, a funcţionat ca sală de spectacole, întreaga construcţie fiind complet restaurată în intervalul 2005-2006, servind în prezent ca sală de concerte a Filarmonicii din Sibiu.
© 2011, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved